Vad är 3D scanning?


3D scanning används för att digitalisera föremål till tredimensionella punktmoln som representerar verkligheten.
Metoden är väldigt användbar ihop med "reverse engineering" om man exempelvis vill reparera, nytillverka eller göra ändringar på befintliga detaljer som saknar CAD underlag.
Då får man ofta lägga till ett moment som kallas ytgenerering för att kunna få ut funktionsdugliga CAD-filer.

Ytgenerering är en efterbearbetningsmetod av punktmolnet där du använder punktmolnet som en mall för att skapa ytor. på detta sätt får man ett fullständigt CAD underlag i exempelvis filformaten .Step eller .Iges.
Det går även att göra "jämförelseanalyser" för att leta efter avvikelser genom att lägga ihop befintligt underlag med det scannade punktmolnet.