Trådgnistning


Trådgnistning är en skärande bearbetningsmetod som använder sig utav elektrisk urladdning mellan tråd och arbetsstycke och kan appliceras på de flesta elektriskt ledande material. Några anledningar till varför man väljer trådgnistning som metod kan vara att man behöver uppnå hög noggrannhet och precision, bearbeta höga eller hårda arbetsstycken, skära komplexa konturer med små hörnradier eller vinklar.